Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Проторус»
2. Код за ЄДРПОУ 01350222
3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Фiлатова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (0552)-26-36-63 (0552)-26-36-63
5. Електронна поштова адреса Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.protorus.com
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
8.Інформація розміщена в Бюлетні «Цінні папери України» 22.04.2016р. № 74
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження голови наглядової ради Челпанової Тетяни Iллiвни у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена наглядової ради Карачевцева Петра Григоровича у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена наглядової ради Босакевича Станiслава В'ячеславовича у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена наглядової ради Сервулi Марини Андрiївни у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена наглядової ради Рябоконь Анатолiя Михайловича у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153 %.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Бердинських Любовi Iванiвни у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебувала з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077 %.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Майфельда Павла Дмитровича у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Караченцевої Валентини Михайлiвни у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На зазначенiй посадi перебував з 19.04.2014р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Челпанової Тетяни Iллiвни головою наглядової ради на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебувала на посадi голови наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Карачевцева Петра Григоровича членом наглядової ради на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Босакевича Станiслава В'ячеславовича членом наглядової ради на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Сервулi Марини Андрiївни членом наглядової ради на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебувала на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Рябоконь Анатолiя Михайловича членом наглядової ради на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2009р. слюсарь ПАТ „Проторус", з 19.04.2014р. по 16.04.2016р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Бердинських Любовi Iванiвни головою ревiзiйної комiсiї на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Майфельда Павла Дмитровича членом ревiзiйної комiсiї на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 28.12.2010р. по 16.04.2016р. перебував на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 16 вiд 16.04.2016р.) прийнято рiшення про обрання Караченцевої Валентини Михайлiвни членом ревiзiйної комiсiї на строк до переобрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. З 2009р. пенсiонер, з 19.04.2014р. по 16.04.2016р. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Босакевич Вячеслав Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.04.2016
(дата)