Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
 
1. Повне найменування емітента    Публiчне акцiонерне товариство Проторус       
2. Код за ЄДРПОУ    01350222       
3. Місцезнаходження    73027, Херсон, Фiлатова, 27       
4. Міжміський код, телефон та факс    (0552) 22-56-96 26-36-63       
5. Електронна поштова адреса     Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript        
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації    www.protorus. com       
7. Вид особливої інформації    Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Рiшенням наглядової ради (протокол № 28 вiд 28.04.2016 р.) з 16.05.2016 р. припинено повноваження голови правлiння ПАТ "Проторус" Босакевича Вячеслава Володимировича у звязку з закiнченням термiну дiї повноваження. На зазначенiй посадi перебував з 16.05.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтен
та 52,9398 %.
Рiшенням наглядової ради ( протокол 28 вiд 28.04.2016 р. призначено Босакевича Вячеслава Володимировича голою правлiння ПАТ "Проторус" строком на 3 (три ) роки - до 16.05.2019 року згiдно п.11.4 Статуту Товариства. На зазначенiй посадi перебував з 16.05.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зпочини не має. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 52,9398.    

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління                                                                                       В.В.Босакевич