Особлива інформація

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОТОРУС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Проторус»
2. Код за ЄДРПОУ 01350222
3. Місцезнаходження 73000, Херсон, Фiлатова, 27
4. Міжміський код, телефон та факс (0552)-26-36-63 (0552)-26-36-63
5. Електронна поштова адреса Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.protorus.com
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28 вiд 28.04.2017р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї перебування на посаді припинено повноваження:
- голови Наглядової ради Челпанової Тетяни Iллiвни. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.;- члена Наглядової ради Карачевцева Петра Григоровича . На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;-члена Наглядової ради Босакевича Станiслава В'ячеславовича.На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.;- члена Наглядової ради Сервулi Марини Андрiївни. На зазначенiй посадi перебувала з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.;- члена Наглядової ради Рябоконь Анатолiя Михайловича. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153 %.;- голови Ревiзiйної комiсiї Бердинських Любовi Iванiвни. На зазначенiй посадi перебувала з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077 %.;- члена Ревiзiйної комiсiї Майфельда Павла. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.;- члена Ревiзiйної комiсiї Караченцевої Валентини Михайлiвни. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2016р. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 28 вiд 28.04.2017р.) прийнято рiшення про обрання.:
-Челпанової Тетяни Iллiвни головою Наглядової ради. З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi голови наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.;- Карачевцева Петра Григоровича членом Наглядової ради. З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Босакевича Станiслава В'ячеславовича членом Наглядової ради . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1537%.;- Сервулi Марини Андрiївни членом Наглядової ради . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0307%.;- Рябоконь Анатолiя Михайловича членом Наглядової ради . З 19.04.2014р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена наглядової ради. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Бердинських Любовi Iванiвни головою Ревiзiйної комiсiї . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi голови ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0077%.; - Майфельда Павла Дмитровича членом Ревiзiйної комiсiї . З 28.12.2010р. по 28.04.2017р. перебував на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,1153%.;- Караченцевої Валентини Михайлiвни членом Ревiзiйної комісії. З 19.04.2014р. по 28.04.2017р. перебувала на посадi члена ревiзiйної комiсiї. Згоди на розкриття персональних даних не надано. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0769%.
Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади (підпис) Босакевич Вячеслав Володимирович
Голова правлiння М.П. 03.05.2017